Приложение

Практиката показва, че почти няма болест, която да не се повлияе благоприятно от тази терапия. Ефективността, приложена като монотерапия е 90% (при 60% от пациентите пълно клинично оздравяване, а при 30% подобряване на общото състояние). СКЕНАР терапията успешно се съчетава с всички методи на лечение от алтернативната и конвенционалната медицина, но най-добри резултати има при съчетаването й с хомеопатия и билки .